Gebruikte bronnen

Voor het boek heb ik veel bronnen geraadpleegd. Deze staan vermeld in de literatuurlijst, maar ook in de noten. Om het raadplegen van de online bronnen iets eenvoudiger te maken, volgen hieronder de links naar deze online bronnen.

Deel 1: honderd jaar boerderij

Noot 1: Met name: Buysse, 1997 en 2000, Pauwels, 2009
Noot 2: Zie bijlage 1.1
Noot 3: Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, 1979, nr 8. Voor digitale versie, zie http://www.ancestors.nl/zee2.asp?hof=ijzendijke
Noot 4: Als noot 3, pagina 78
Noot 5: Van 1917 tot 1930 omvatte de boerderij 47 hectare. Zie deel 1 hierna
Noot 6: Bij dit huis staat op de 1e steen vermeld: A. Wijffels, 15-3-1917
Noot 7: Bijzonder is dat Julia IJsebaert niet alleen in 1905 in de omloper van de Zachariaspolder wordt vermeld als eigenaar/pachter, maar ook nog in 1913, 2 jaar na haar overlijden
Noot 8: http://visualisatie.cbs.nl/nl-NL/Visualisation/PrijzenToenEnNu
Noot 9: In het dorpsblad van IJzendijke, uitgave maart 2014, wordt de geschiedenis en het herstel van het huis belicht,
zie https://www.ijzendijke.org/images/het-dorpsblad/pdf/337_18_dorpsbladmaart2014.pdf
Noot 10: Bronnen: zie Bijdragen tot de Geschiedenis nr 1 (1974) voor informatie over boerderijen in Biervliet en nr 8 (1979) voor boerderijen in IJzendijke
Noot 11: Bron: Nelly de Nijs-Bonte. Haar oma was een zus was van de broers De Jaeger
Noot 12: zie document van de familie Dellaert-reünie in 1974, samengesteld door George van Damme, pagina 4. Het was in eerste instantie niet zeker of de startdatum voor Aloys Dellaert 1917 of 1918 was. Onderzoek heeft echter aangetoond dat het vertrek uit de Waterpoortstraat 1 mei 1917 is geweest (bron: verkoopcontract)
Noot 13: Bron hiervoor is het verslag van de Gezondheids-commissie in Oostburg, in het archief van de gemeente IJzendijke, notulen van B&W in het jaar 1911.
Noot 14: zie noot 1
Noot 15: zie noot 1
Noot 16: zie noot 1: verslag familiereünie Dellaert
Noot 17: zie informatie over de Zachariaspolder in het archief van het Waterschap de Scheldestromen in Terneuzen
Noot 18: Bijdragen tot Geschiedenis West-Zeeuws-Vlaanderen, 1979, nr. 8, blz. 36
Noot 19: Zie Willemsen, 2018
Noot 20: Zie www.dellaert.nl voor de volledige stamboom informatie, veel foto’s en diverse verhalen over de familie Dellaert
Noot 21: Zie Hendrikse, M. G. P. A. (1986). Het muziek van IJzendijke, zie ook Inventaris Archief IJzendijke (1984), pag. 184
Noot 22: Wilderom (1973), deel 3, pag. 403
Noot 23: Camiel is jarenlang organist in Breda, o.a. in de Martinuskerk in Princenhage en in de kerk in de Ginnekenstraat. Zijn nazaten hebben al sinds 1925
een winkel in audio apparatuur aan de Teteringsedijk in Breda
Noot 24: Bron: zie noot 1, verslag Dellaert-familiereünie van 22 juni 1974
Noot 25: Voor pachtcontract, zie www.dellaert.nl. Bron: Marc de Dobbelaere
Noot 26: De moeder van Louise was Prudentia Doens, getrouwd met Petrus Calon, woonachtig in de Pieterspolder. Prudentia was de zus van een oom van Aloys, Victor Doens uit de Pieterspolder. Die was getrouwd was met Barbara Dellaert, een tante
Noot 27: zie noot 1
Noot 28: zie noot 1
Noot 29: Zie www.dellaert.nl, Fotoalbum Familie Dellaert
Noot 30: Zie www.dellaert.nl, Fotoalbum Familie Dellaert
Noot 31: Zie document bij familie reünie van 1974
Noot 32: http://vandevijver.eu/humogen/family.php?database=humo_&id=F24870&main_person=I65666
Bij verhaal fam. de Ruyter:
Bron 1: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Kr%C3%BCger
Bron 2: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150631058898032&id=50324243031
Noot 33: Zie https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/zeeland-mei1940
Noot 34: Bron: Agnes Dhuyvetter-Dellaert
Noot 35: https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/zeeland-mei1940/capitulatie-zeeland
Noot 36: zie Inventaris archief IJzendijke (1984), pagina 98
Noot 37: Dagboek ’40-’45 van Maria Verbeem
Noot 38: Bron: Agatha Dellaert, januari 2019
Noot 39: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_de_Duitse_bezetting_in_Belgi%C3%AB
Noot 40: https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/slag-om-de-schelde/scheldeslag-beelden
Noot 41: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/bombardement-breskens-1944
Noot: 42 https://www.deslagomdeschelde.nl/1944/10/09/9-oktober-1944/
Noot 43: https://www.oorlogzeeland.nl/index.php/slag-om-de-schelde/scheldeslag-oostburg-ijzendijke
Noot 44: Bron: Agnes Dhuyvetter-Dellaert
Noot 45: Bron: Agatha Buijsse-Dellaert
Noot 46: Zie o.a. dagboek van zuster Maria Verbeem, pagina 126
Noot 47: Bron: de memoires van Leon Buysse, prive uitgave, en Robert Buijsse
Noot 48: Bron: Cees Verplanke en Agnes, Olga en Agatha Dellaert
Noot 49: https://www.oorlogzeeland.nl/images/pdf-bestanden/16-october-NS-NB-Regt.pdf
Noot 50: Hiervoor is verder geen bewijs gevonden
Noot 51: Bron: Inventaris Archief IJzendijke (1984), pag 92 52 https://nl.wikipedia.org/wiki/Explosie_bij_IJzendijke
Noot 53: Zie Sturm (1997), pagina 191
Noot 54: Bron: Agatha Buijsse-Dellaert
Noot 55: Zie boekje Maria Verbeem, pagina 126
Noot 56: http://members.chello.nl/pscheele/westzeeuwsvlaanderen.html
Noot 57: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Schelde
Noot 58: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Arnhem
Noot 59: Bron: https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/rcehet-maakbare-land.pdf
Noot 60: https://dellaertblog.files.wordpress.com/2014/01/electriciteit-op-de-boederij-1.pdf
Noot 61: zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Adolfs. Voor film over IJzendijke, zie https://www.youtube.com/watch?v=2Ofp-ZAHOdk. Vlasserij opname van 17.08 tot 19.50
Noot 62: Foto is een beeld uit de film over IJzendijke, uit 1956. Bron: https://www.youtube.com/watch?v=2Ofp-ZAHOdk
Noot 63: Dit systeem is onder andere gebruikt bij de Stallen de Dobbelaere. Zie de publicatie van het Streekmuseum West-Zeeuws-Vlaanderen Presenteert – Stallen de Dobbelaere 1896-1964 (2001), pagina 18.
Noot 64: Bron voor alle informatie over Mattheus Verplanke: Cees Verplanke uit IJzendijke
Noot 65: Voor een video-opname van Tallyhoo race, zie https://www.youtube.com/watch?v=R5WHjkCsdno&t=2s en voor opname van Zeskamp oefening, zie https://www.youtube.com/watch?v=qvyoAk6nCkk
Noot 66: Zie “Weg van Jou” videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=BkcC4Q7rGD0&start_radio=1&list=RDBkcC4Q7rGD0

Pagina 65 bronnen:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/05/nederlandse-landbouwproductie-1950-2015, https://www.agrimatie.nl/Data.aspx en https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_content_of_ biofuel

Deel 2: duizend jaar polders

Noot 67: https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Overstroming_in_Zeeland en Trachet (2010): Verdronken dorpen in het zuiden van Zeeland
Noot 68: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_plaatsen_met_stadsrechten en https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Belgi%C3%AB
Noot 69: https://encyclopedievanzeeland.nl/IJzendijke en Cornelis (1971), pag 14; andere bronnen vermelden 1303
Noot 70: https://nl.wikipedia.org/wiki/Braakman
Noot 71: Meer informatie: zie Wikipedia71 en De Kraker (2017), pag. 67
Noot 72: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Elisabethsvloed_(1404)
Noot 73: https://www.zwinstreek.eu/geschiedenis/knokke-heist/27-geschiedenis-knokke-heist/108-militaire-geschiedenis-2
Noot 74: Tijdschrift voor Waterstaatgeschiedenis, uitgave 2014, webversie 2016: Laatmiddeleeuwse waterstaatkundigen in Vlaanderen. Onderzoek naar de effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514. http://www.jvdn.nl/Downloads/WG/2014/TWG2014_1-16.pdf|
Noot 75: Kruijf (2004), pag. 190
Noot 76: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inundatie_(1583)
Noot 77: Zie o.a. De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje, D.J. de Hullu, 1904
Noot 78: https://nl.wikipedia.org/wiki/Catspolders
Noot 79: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostmanskerke
Noot 80: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostmanskapelle
Noot 81: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inundatie_(1621)
Noot 82: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkreek
Noot 83: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkreekpolder
Noot 84: https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Hendrik_van_Oranje#Veldtocht_in_Vlaanderen_en_langs_de_Maas
Noot 85: https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2002-07-23/edition/null/page/22
Noot 86: Wilderom, 1973, deel IV, pag. 119
Noot 87: http://www.jvdn.nl/Downloads/WG/2013/TWG2013_06-17.pdf
Noot 88: https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeente_in_beeld/Geschiedenis_van_West_Zeeuws_ Vlaanderen
Noot 89: Wilderom (1973), pag 119
Noot 90: Van den Bossche en Willemsen
Noot 91: http://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a3fd222b996b4033bb4d90358f62bdb3 , geraadpleegd 28 mei 2019
Noot 92: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetjeslands_krekengebied . De kreken bij Sint Laureins waren onder andere aanleiding voor de moeraskoorts die hier heerste rond 1800. Die koorts was voor Kolonel Ledel aanleiding opvallend rechte lijnen om dit gebied bij Sint Laureins en Sint Margriete te trekken, bij de bepaling van de grens in 1830
Noot 93: Voor meer info over de zogenaamde Ottogracht: zie onder andere A.Gautier in ‘Over den Vier Ambachten’. Kloosterzande 1993, pag.74 en ook deze online discussie
Noot 94: https://nl.wikipedia.org/wiki/Elmare
Noot 95: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwin_(zeearm)
Noot 96: https://nl.wikipedia.org/wiki/Damme_(Belgi%C3%AB) en https://nl.wikipedia.org/wiki/Damse_Vaart
Noot 97: De Lieve: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lieve_(kanaal) en https://web.archive.org/web/20111016023752/
http://www.tzwin.be:80/index.htm
Noot 98: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schipdonkkanaal
Noot 99: http://www.wandelpaden.com/grenslnd15.html
Noot 100: Zie Wilderom: Tussen afsluitdammen en deltadijken.
Noot 101: Zwarte Gat: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_Gat
Noot 102: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugsche_Vaart
Noot 103: https://encyclopedievanzeeland.nl/Haantjesgat
Noot 104: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lapscheurse_Gat
Noot 105: https://encyclopedievanzeeland.nl/Nieuwerhavensche_Gat
Noot 106: https://encyclopedievanzeeland.nl/Passageule
Noot 107: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandkreek

Deel 3: vijfhonderd jaar verbonden families

Noot 108: Zie families Praet en Baenst: http://www.heerlijkheidvanmoerkerke.be/index_files/Page626.htm en
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Baenst
Noot 109: In 1499 inpoldering Sint-Christoffelpolder. In 1648 inpoldering van de Clarapolder. In 1666 verkoop van land in de Amaliapolder
Noot 110: In 1619 en 1639: Rombouts investeert achtereenvolgens in de Oranjepolder en de Amaliapolder. In 1648: Veth en ook Francoise le Boeuf-Laurijn investeren in de Clarapolder. In 1663 verkoopt de weduwe van Albert le Boeuf nog land in het Zuiddiep aan Jan van der Swalme, in 1666 verkoopt Maximiliaan van Oss, nazaat van Marie Laurijn, nog land aan Jacob de Vos.
Noot 111: http://www.heerlijkheidvanmoerkerke.be/index_files/Page626.htm voor wapen van de heren van Watervliet en zie http://sites.rootsweb.com/~belufgs/biblio/HD06.pdf voor het wapen van o.a. de familie Laurijn
Noot 112: http://mijnplatteland.com/meetjesland/watervliet/
Noot 113: http://www.heerlijkheidvanmoerkerke.be/index_files/Page626.htm
Noot 114: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Baenst
Noot 115: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABronymus_Lauweryn en https://nl.wikipedia.org/wiki/Laurijn
Noot 116: Jan de Baenst, heer van Oostkerke (+1485) was ook heer van Leeskens. Guido de Baenst, zoon van Guido en Anna de Groote was gehuwd met Jossine Masin. In 1499 was hij verantwoordelijk voor de inpoldering van de Sint-Christoffelpolder te Watervliet. Voor de verdere indijking associeerde hij zich met Hieronymus Lauwerein (Laurijn). De familie Laurijn was weer verwant met de familie Masin en kwam uiteindelijk in het bezit van de heerlijkheid Leeskens. Bron: Het Rijksarchief in België, Familiearchief de Baenst, BE-A0513/INV57
Noot 117: Bron: Inventaris van het archief van de heer en schepenbank van Waterdijk en van polders te Waterdijk, met beschrijving van geschiedenis, zie https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_
findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0514_112349_110960_DUT

Noot 118: Voordat Jheronimus Laurijn in 1497 Watervliet opbouwde, was er ook een oud-Watervliet. Als bezit van de toenmalige Heren van Watervliet dat vanaf 1197 beheerd werd door de heren Van Praet uit Brugge. In 1287 verdween het dorp onder water. Meer dan tweehonderd jaar bleef het een verdwenen dorp. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervliet_(Belgi%C3%AB)#Het_vroegere_Watervliet
Noot 119: Lauwerein of Laurijn in Repertorium van de Vlaamse Adel 1350-1500; Laurijn in “De Laurijns als bedijkers tussen IJzendijke en Phillipine 1499 – 1614” door Alphons de Witte. Lauweryn, Lauwerein, Laurin en Laurinus op Wikipedia
Noot 120: Wilderom (1973), pag. 119
Noot 121: Buylaert (2011), pag. 416. Ook toegankelijk via Google Books, bij zoeken op Lauwerijn en Buylaert
Noot 122: De Vleesschauwer (2013), pag. 36
Noot 123: https://gw.geneanet.org/lfrlfr?lang=en&p=albert&n=le+boeuf
Noot 124: Voor meer informatie over Jan Laurijn en de banden tussen de familie van Baenst en Laurijn: zie Rijksarchief in Belgie – Rijksarchief Brugge: familiearchief De Baenst, inventarisnummer BE-A0513 / INV 57. Ook te raadplegen via Google bij zoeken op “”Baenst en Lauwerijn”. Zie ook http://sites.rootsweb.com/~belufgs/biblio/HD06.pdf
Noot 125: De broer van Cornelia van de Perre, Johan, trouwt met Barbara Maria Schorer, uit de tak van Johan Schorer (1650)
Noot 126: Zie Zeeuws Archief, inventarisnummer 487, Families Van Orliens en Mogge, 1613-1783, aktes 56-61
https://www.zeeuwsarchief.nl/en/research-our-collections/archive/?mivast=239&mizig=210&miadt=239&miaet=1&micode=487&minr=
1182551&miview=inv2&milang=en

Noot 127: Er is geen band tussen de familie Laurijn als heren van Watervliet en de familie Brouwer uit Heinkenszand, die zich ook heren van Watervliet noemden, n.a.v. hun landhuis, Huize Watervliet. Het was ook deze familie die in 1659 heeft bijgedragen aan de geldinzameling voor de kerk van Driewegen op Beveland. Voor informatie over deze familie: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/het-bosje-van-citters
Noot 128: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Cats_(dichter)
Noot 129: https://nl.wikipedia.org/wiki/Thibaut_(familie)
Noot 130: https://nl.wikipedia.org/wiki/Schorer_(geslacht)
Noot 131: https://www.genealogieonline.nl/genealogische-databank-vlaardingen/I83625.php
Noot 132: https://cbg.nl/bronnen/familiewapens/
Noot 133 https://encyclopedievanzeeland.nl/Vet_(Veth,_De_Veth)
Noot 134: Pieter Rombouts heeft in of voor 1638 de schorren van de Amaliapolder gekocht van Francoise Laurijns, vrouwe van Watervliet, overleden in 1631, of van haar zoon, Albert le Boeuf
Noot 135: https://zeeuwseelite.wordpress.com/2016/04/20/perre/
Noot 136: Zie Idee en Interest, bijlage II
Noot 137: Zie A. Romijn: Stadsregering Tholen:
https://kzgw.nl/wp-content/uploads/2015/06/Xstuks-11178-Tienstuks-Tholen-Deel-2-WEB1.pdf
Noot 138: Bron: https://encyclopedievanzeeland.nl/Van_de_Perre
Noot 139: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I287506.php
Noot 140: https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/37
Noot 141: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I287506.php
Noot 142: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I38096.php
Noot 143: Hiermee trouwt na een zwager (Cornelis van de Perre, in 1710, met Barbara), en een dochter (Hillegonda Paspoort, 1713, met Johan Willem), ook een kleinzoon (Cornelis Paspoort, 1756, met Elisabeth) met een Schorer. De kleinzoon van Cornelis (Marinus) trouwt ook weer met een Schorer (1824, met Dana, van Jacob Hendrik)
Noot 144: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_Cornelis_Paspoort_van_Grijpskerke en https://encyclopedievanzeeland.nl/Marinus_Cornelis_Paspoort_van_Grijpskerke
Noot 145: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hendrik_Schorer
Noot 146: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I73150213.php
Noot 147: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marinus_van_der_Goes_van_Naters
Noot 148: Zie http://geneagraphie.com/showsource.php?sourceID=S77&tree=1
Noot 149 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lampsins en https://zeeuwseelite.wordpress.com/aenr/redersvlootvoogden/
Noot 150: https://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_van_de_Putte
Noot 151: Zeeuws Archief, Inventaris nr. 157, stukken van genealogische aard, deel 1.3
Noot 152: https://www.buitenplaatseninnederland.nl/middelburg-dolphijnden.html
Noot 153: Lucas Schorer, gouverneur van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius van 1686-1689
Noot 154: Zie het Pyreel van Zeeland, Martin van den Broecke (2016)
Noot 155: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I726366&tree=1
Noot 156: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I702079&tree=1 en (P.J. Rethaan Macaré stamboom boek pag. 63)
Noot 157: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I304413.php
Noot 158: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hendrik_Schorer
Noot 159: https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-kroon-en-telleman/I4577.php
Noot 160: https://encyclopedievanzeeland.nl/Van_de_Perre ; zie ook Broeke (2016)
Noot 161: Lucas Schorer: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I492364&tree=1
Noot 162: Bron: https://www.geni.com/projects/De-250-rijksten-van-de-Gouden-Eeuw/12663
Noot 163: Idee en Interest, M van der Bijl, pag XL-XLVIII
Noot 164: De Westindische Plantages van 1725 tot 1795 https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/148454/
mmubn000001_004876083.pdf

Noot 165: Walcherse Ketens, Gerhard Kok, 2019
Noot 166: https://www.geni.com/projects/Middelburgsche-Commercie-Compagnie- %25E2%2580%25A7-1721-1802/9585
Noot 167: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I702079&tree=1
Noot 168: David Isaak Schorer http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I479473&tree=1 en
https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Isa%C3%A4k_Schorer
Noot 169: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I483425&tree=1
Noot 170: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=239&miaet=1&micode=157&minr=2582295&miview=inv2
Noot 171: https://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/schorer-familiebezit
Noot 172: De Leidse studentenvereniging voor Zeeuwse studenten, werd pas in 1812 opgericht: https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_Sordent_in_Undis
Noot 173: https://web.archive.org/web/20070613123107/
http://www.uitgeverijastraea.nl/Willem%20Schorer%202004.pdf

Noot 174: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Jacob_Hendrik_de_Bruyn_van_Melis-_en_Mariekerke
Noot 175: Zie https://play.google.com/store/books/author?id=Willem+SCHORER voor online toegang tot een groot deel
van zijn publicaties in pdf formaat
Noot 176: Willemsen (1978), pagina 20
Noot 177: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/moren-in-middelburg
Noot 178: https://www.zeeuwseankers.nl/verhaal/voor-en-tegenstanders-van-de-slavenhandel
Noot 179: http://www.mareonline.nl/archive/2017/11/09/9-november-2017-41e-jaargang-nr-9 en http://www.mareonline.nl/2001/04/15.html
Noot 180: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/bij-ijzendijke-ligt-een-machtige-geleerde-en-omstreden-man-begravenschorer-
s-graf-is-opgeknapt~ab4e4a68/

Noot 181: Bossche (2010), pag 99
Noot 182: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I210313.php
Noot 183: Bron voor de jaartallen van gebouwen na 1950: www.planviewer.nl/kaart
Noot 184: https://www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Archief/Archief/Inventaris_IJzendijke_1640_1970.pdf
Noot 185: http://bunkersite.com/locations/holland/zeeland/ijzendijke.php
Noot 186: Zie http://www.riemensbv.nl/historie/

Bijlagen

Noot 187: https://scheldestromen.nl/archieven-en-cultureel-erfgoed
Noot 188: https://encyclopedievanzeeland.nl/IJzendijke
Noot 189: Bron: Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuws-Vlaandern, van Gerrit Pieter Roos
Noot 190: https://encyclopedievanzeeland.nl/Ameliapolder
Noot 191: Bron Rijksarchief Gent: https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=514/514_0549_000/514_0549_000_00611_000/514_0549_000_00611_000_0_0001.jp2
Noot 192: Bron Rijksarchief Gent: https://search.arch.be/imageserver/topview.php?FIF=514/514_0549_000/514_0549_000_00625_000/514_0549_000_00625_000_0_0001.jp2